Romantisch Cadeau Idee.nl
   
Cookiebeleid  
 

Dit Cookiebeleid omschrijft welke cookies wij gebruiken en welke cookies van andere partijen kunnen voorkomen op RomantischCadeauIdee.nl.

IN HET KORT:
Als u alleen maar op de pagina's van RomantischCadeauIdee.nl kijkt, leest en doorklikt op linken die naar subpagina's van RomantischCadeauIdee.nl gaan (zie menu en titels van cadeau's), is een sessiecookie de énige cookie die gezet wordt! Deze valt buiten de cookiewetgeving en wordt weer verwijderd zodra uw sessie op RomantischCadeauIdee.nl ten einde is.
Wanneer u wil doorklikken naar de cadeaus zelf, kunnen er (onschadelijke) Performance-cookies gezet worden door een derde partij. Deze kunnen niet herleid worden tot persoonlijke informatie over u. Zie hieronder voor meer uitleg.

Cookies
Tijdens het bezoeken van RomantischCadeauIdee.nl kunnen er cookies geplaats worden. Welke cookies geplaatst worden, hangt af van uw eigen activiteiten op RomantischCadeauIdee.nl. Wanneer u geen linken ("Prijs en waar bestellen" of linken onder afbeeldingen), afbeeldingen of advertentiemateriaal aanklikt, wordt er enkel een onvermijdelijke en toegestane sessiecookie geplaatst. Zie hieronder bij 'Soorten Cookies' voor meer uitleg.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser (bijv. Explorer, Chrome, Firefox of Safari) wordt opgeslagen op uw computer wanneer u een website bezoekt. Cookies zijn van zichzelf niet gevaarlijk. Het zijn geen uitvoerbare bestanden en de omvang die ze maximaal kunnen hebben is maar klein. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Deze website kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren.

Soorten Cookies op RomantischCadeauIdee.nl

Sessiecookies
Sessiecookies zijn zogenaamde functionele cookies die het functioneren van de website mogelijk maken. Gebruik ervan valt buiten de zogenaamde cookiewet: er is geen toestemming van de gebruiker voor nodig. Sessiecookies worden gebruikt om statusgegevens op te slaan gedurende een bepaalde sessie. Deze cookies worden alleen opgeslagen in het cache-geheugen zolang u de webserver bezoekt die de sessiecookie uitgeeft, en worden uit de cache verwijderd wanneer de sessie wordt afgesloten.

Als u alleen maar op de pagina's van RomantischCadeauIdee.nl kijkt, leest en doorklikt, is dit de énige cookie die gezet wordt!!

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie/link leidt tot een bestelling of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites kunnen hiervoor vergoed worden. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Wanneer u via RomantischCadeauIdee naar een andere website navigeert, door het klikken op linken, advertenties of afbeeldingen van cadeaus kunnen er Performance/trackingcookies geplaatst worden door derden (affiliatenetwerken). romantischCadeauIdee.nl zet deze cookies niet zelf en leest deze niet zelf uit. Noch worden ze door RomantischCadeauIdee.nl opgeslagen of verwerkt. Dit gebeurt enkel door de affiliatenetwerken die de cookie plaatsen bij het doornavigeren naar de website van de aanbieder van het cadeau. Deze affiliatenetwerken geven RomantischCadeauIdee.nl wel inzage in deze anonieme informatie via o.a. statistieken. RomantischCadeauidee.nl heeft wél inzicht in de anonieme informatie die door deze cookies overgemaakt is via het affiliatenetwerk.. Deze informatie omvat o.a. hoeveel bezoekers we hebben doorgestuurd, van welke IP adressen, door welk advertentiemateriaal en hoeveel transacties dat heeft opgeleverd. De opgeslagen gegevens zijn GEEN persoonsgegevens en kunnen door ons dus ook nooit herleid worden naar individuen.

Hoe wij de anonieme informatie van de cookies gebruiken:
RomantischCadeauIdee.nl gebruikt deze informatie om de site nog beter te optimaliseren en de cadeau's te kunnen selecteren/ aanbieden die verwacht wordt van een site met originele romantische cadeau's. Zo kan u op onze site makkelijker vinden wat u zoekt...

RomantischCadeauIdee.nl maakt GEEN gebruik van cookies met als doel het leveren van online reclame die op de interesses van de gebruiker isafgestemd, alsmede voor cookies die worden gebruikt voor het vertonenvan advertenties (zgn ad serving cookies) die bijhouden welkeadvertentie hoe vaak is gezien en opvolgende advertenties stuurt. Wij doen niet aan target advertising.

Wie heeft er inzage in de anonieme informatie die de cookie meegeeft?
De informatie van de cookies die door de affiliatenetwerken gezet worden, kunnen ingekeken worden door het affiliatenetwerk, RomantischCadeauIdee.nl en de webshop die u bezocht heeft. Ze worden noch gedeeld met derden noch verkocht. De cookies worden maximaal 100 dagen bewaard.

Toestemming voor cookies of niet?
Indien u alleen maar op RomantischCadeauIdee.nl blijft surfen, hoeven wij u geen cookie-toestemming te vragen.
Daar wij zelf geen cookies plaatsen bij uw bezoek, maar wel toestemming geven aan derden (affiliatenetwerk) om een cookie te plaatsen bij het verlaten van onze site door het aanklikken van linken, afbeeldingen of advertentiemateriaal van cadeau's, en we deze anonieme informatie kunnen inkijken, is het tot op heden voor beide partijen niet duidelijk welke partij nu precies welke toestemming moet vragen; Zowel de affiliatenetwerken als wij wachten op meer specifieke informatie van de OPTA om ons conform de wet in orde te stellen moest een expliciete toestemming van onze wege noodzakelijk zijn. Wanneer dit concreet duidelijk is zullen we hiervoor ook de nodige maatregelen nemen.

Hoe kan ik cookies weigeren of uitschakelen voor RomantischCadeauIdee.nl ?
Wanneer je niet wil dat er via RomantischCadeauIdee.nl
cookies geplaatst worden op je computer bij het klikken op linken, afbeeldingen of advertenties, kan je deze functie uitschakelen in je eigen webbrowser. Een beknopte handleiding voor de verschillende browsers vind je hier (cookieloze link :-) )


Akkoord en wijzigingen
Dit Cookiebeleid kan wijzigen. De wijzigingen zullen steeds bovenaan deze bladzijde kenbaar gemaakt worden met datum van ingang. Door het bezoeken van RomantischCadeauIdee.nl stemt u ook in met dit Cookiebeleid.

 

   
 
   
    
 
Rubrieken
Home
Badkamer
Bloemen
Champagne
Chocolade cadeau
Eten en Romantiek
Foto-cadeau
Kleine cadeautjes
Liefdesbrief
Persoonlijk cadeau
Romantisch weekend
Sfeermakers
Sieraden
Slaapkamer
   
   
Linkpartners
Cadeaubons
Blog Originele Cadeau's